DM 2015


Sidst ændret: 26/01-19

Kære alle X-332’er sejlere,Bestyrelsen har diskuteret DM for 2015, og har besluttet at vi vil gennemføre DM 2015 som en fuld dags sejladser på op-ned bane som det DM vi gennemførte i 2013.  Vi har besluttet at klubben vil fremme aktive medlemmer, hvorfor X-332’er klubben afholder udgifter til afvikling af DM – tilmelding er gratis!! Sted og tidspunkt har vi ligeledes diskuteret. Vi tror ikke vi vil kunne samle flere X-332’ere på noget tidspunkt end under FynCup – hvorfor vi igen i 2015 vil afholde DM i forbindelse med FynCup i Bogense. Vi vil dog ikke som tidligere afvikle DM weekenden før FynCup, men weekenden efter, for ikke at lægge beslag på Pinsen  Så sæt kryds i kalenderen weekenden d. 5-7 juni 2015.!!! 
  • Vi måtte desværre aflyse vores planlagte DM og lod det så afvikle ved deltagelsen af Palbycup weekenden efter og her var der 11 både som deltog. Det blev en hård tur, hvor de fleste både lagde sig ned i Lillebælt – det regnede men i Storebælt var op til 20 stk. og så gik der bare derudaf.