Bestyrelsesmøder

2024.05.28 - Referat fra bestyrelsesmøde i via Teams den 13. maj 2024 

 

Referat fra X 332 bestyrelse møde, 2020.10.27, Zoom

Tilstede         : Henning, Gert, Poul, Kim

#

Besluttet

Tovholder

Deadline

1

Jens Frisbæk trækker sig fra bestyrelsen da han har solgt sin båd.

Han kan stadig være passivt medlem af klubben.

Vedtaget at give ham et par flasker god vin som tak for indsatsen. Poul sørger for indkøb og levering

 

Poul

-

2

Fordeling af poster:

Kim overtager sekretær funktion efter Jens. Øvrige beholder nuværende funktioner

 

-

-

3

Enighed om at planlægge et besøg hos X-Yachts gerne den 20/3.

Undersøge om vi kan lave en aftale med X-Yachts om at købe noget af deres merchandise (f.eks. jakker, tasker eller ?), som vi så kan sætte logo. Dette i anledning af klubbens 10 års jubilæum)

 

Henning

2021-01-10

4

Vi takker ja til Helsingør Sejlklubs tilbud om at lave DM/klassemesterskab i 2021.

Vi opfordrer dem til at lave det sammen med X-99 og at det bliver i august

 

Kim

2020-10-31

5

Godt initiativ med Virtuel Regatta sejladser. Vi beder Jacob Bang om at forsætte initiativ og komme med datoer for sejladser, som vi så kan sende til medlemmer. Bør holdes i klubregi, så vi har noget eksklusivt for medlemmer

 

Gert

2020-10-05

6

Gert vil gerne have hjælp / afløsning omkring opdateringer af hjemmesiden. Kim vil gerne hjælpe.

Overlevering ved Zoom møde den 3/11

 

Kim / Gert

2020-11-03

7

Vi forsætter med at holde bestyrelsesmøder vha. Zoom. Vi kan evt. betale for et abonnement hvis nødvendigt.

 

Næste møde 2021-01-12 kl 19:00

Kim

2021-01-12

Noter fra X 332 Bestyrelse møde, 2019.01.23, Bogense

Vi diskuterede flg. punkter på mødet:

DM historik 

Vi vil gerne have vores DM vindere op på forsiden af vores hjemmeside. Det vil nok give større impact end have pokalen stående i kælderen...... Fremover skifter pokalen hænder ved genralforsamlingen. Inden genralforsamlingen får Jens graveret pokalen med vindere 2017/2018. Hvis Jacob ikke dukker op til generalforsamling, sender vi pokalen til ham

Hjemmesiden

Der er lavet en gastebørs på hjemmesiden under medlemmer, informer på Generalforsamling og opfordre til at bruge den.

 

General forsamling:

Generals forsamlingen 2019 afholdes ifbm Fredericia bådmesse søndag d 3 marts. Henning bestiller lokale. 

Vi planlægger generalforsamling 2020 I Bogense, med foredrag fra kapsejlads metrolog Eller???? - spørg efter fordragsholdere ved generalforsamling.... 2021 forsøger vi at vende tilbage til X-yachts. Vi skal nok være ude i god tid !! 

FynCup/DM

Poul nævnte at vi bør tilmelde os nu, så vi får gang i tilmeldingerne. Ligeledes bør vi opfordre til tilmelding ved genral forsamlingen. Vi forsøger at få samme bro som sidst- eller en anden bro hvor alle 332'ere kan ligge samlet!!

 

Jens Frisbæk Sørensen

 

Bogense, 2019.01.23

...........................................................................................................................

Klub X-332’er bestyrelses møde referat, Århus, 2018.01.10

 

Agenda:

 1. General forsamling/Vinter arrangement
 2. Klubmesterskab
 3. Regnskab
 4. Kontingent
 5. Hjemmeside/facebook/Admin
 6. Andre arrangementer/Invitationer til andre kapsejladser

 

Ad 1. Generalforsamling/Vinterarrangement

Generalforsamlingen afholdes ved vores vinterarrangement. Vi har aftalt et besøg hos Gesten Båd apetering Gesten har alle tegninger over apeteringen til X-332’eren.

 

Vi mødes d 10 marts, kl 10.00 hos Gesten Bådapetering, Stationsvej 43-45, 6621 Gesten. Vi vil først afholde general forsamling og efterfølgende få en rundvisning hos Gesten Bådapetering. Gert vil tale med Gesten om de evt kan demonstrere hvordan man udbedrer lakskader eller hel om lakering af vores apetering i X-332’erne. X-332 klubben står for en let frokost.

 

Ad 2. Klubmesterskab

Med baggrund i den undersøgelse der blev lavet på klubbens hjemmeside, vælger vi at forsøge at lave et reelt DM - igen. Vi vil satse på weekenden efter Palby Fyncup, d 2-3 juni i Bogense. Vi vil som tidligere gennemføre så mange kapsejladser som muligt om lørdagen. Foreløbig skitse for DM ser sådan ud:

 

Fredag:

18.00-           : Grill middag på Bogense havn, X-332’er klubben køber ind til grillen

Lørdag:

                      10.00            : Første start

                      12.00-12.30: Frokost på vandet

                      12.30-16.30: Gennemførsel af så mange sejladser som muligt

                      17.00            : Mole øl og Præmie overrækkelse

18.30            : Fælles grill middag på Bogense havn, X-332’er klubben køber ind til grillen

 

Søndag – hjemtransport

 

Aktion:

Jens arrangerer, forsøger at skaffe dommer.

 

Vi vil sende invitationer ud i god tid, og appellere til en bindende tilmelding pr 1 maj.

 

Vi ved at nogle medlemmer/både har svært ved at stille besætning. Vi vil derfor lave et nyt tiltag i 2018, vi vil starte en gastebørs. Der er i mange af vores klubber en masse dygtige unge sejlere som gerne vil ud at sejle. Vi vil forsøge at mobilisere så mange af disse som muligt via vores gastebørs. Gastebørsen vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

3. Regnskab

Gert fremlagde regnskab. Regnskabet vil blive fremsendt til revisor og blive fremlagt til generalforsamling.

4. Kontingent.

Da klubben har en sund økonomi vil bestyrelsen foreslå at den nuværende kontingent på Dkk 300 fastholdes.

5. Hjemmeside/facebook/admin

Som nævnt i ovenstående vil vi starte en gastebørs på vores X-332’er hjemmeside. Gastebørsen er tænkt som en måde at skaffe større besætninger til  de både der måtte have behov. I nogle af de større klubber, fx Århus Sejlklub, er der mange dygtige ungdomssejlere som ville kunne gå direkte om bord og være en del af besætningen ved kapsejladser.

 

Klubben har en facebook side, der er god aktivitet på siden.

 

Hjemme siden er blevet fornyet, men der sker ikke så meget som vi kunne ønske. Bestyrelsen efterlyser derfor en/flere som vil hjælpe med at gøre siden mere levende, med friske input/oplæg.

6. Andre arrangementer/invitationer til andre kapsejladser

Bestyrelsen diskuterede hvordan vi kunne støtte klubbens medlemmer bedst muligt. Vi vil derfor åbne op for at der kan søges om midler til at kapsejladser/arrangementer hvor der deltager flere X-332’ere fra klubben.

 

Vi vil ligeledes opfordre til at man oplyser om planlagde kapsejladser hvor der deltager flere X-332’ere. Der blev også diskuteret om man skulle indstifte en eller flere ”sejladser” fx bedste X-332’er på Als Rundt…..

 

 

 

Jens Frisbæk Sørensen

 

Århus, 2018.01.14

...........................................................................................................................

Bestyrelsesmøde Bramming, d. 8. februar 2017

Tilstede: Henning, Poul, Gert (fravær Jens)

Dagsorden:

1. Generalforsamling

2. Hjemmeside

3. evt.

 

1. Generalforsamling

Det blev besluttet at klubben betaler 2 indgangsbilletter til Fredericia Boat Show pr. medlem som deltager i generalforsamlingen.

2. Det blev besluttet at optimere hjemmesiden, til mere sikker og moderne type.

3. Aktiviteter blev diskuteret, men det hele vil vi overlade til vores generalforsamling, da vi ikke har haft meget helt med tilslutning til de at bestyrelsen fremsende forslag.

  

Referant: Gert Daugaard

 

--------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde, Bogense, den 2016.02.24

 

Tilstede:

 

Poul, Henning, Jens og Gert

 

Dagsorden:

 

 1. Kontingent
 2. DM
 3. Klubstander
 4. Weekendtur
 5. Vinterarrangement
 6. Økonomi
 7. Hjemmesiden
 
1. Fortsat kr. 300
2. DM i Juelsminde blev drøftet og vi prøver det
3. Klubstander er lavet og udsendt
4. Weekendtur, droppet
5. Fredericia bådmesse blev vedtaget som næste sted.
6. regnskab blev gennemgået og godkenddt
7. hjemmesiden er fin men ønskes mere flexibel
 
 
Bogense
Gert Daugaard

--------------------------------------------------------

Klub X-332 bestyrelsesmøde Hasle, 2014.11.06

 

Tilstede:

Poul, Henning, Gert og Jens

Dagsorden:

 1. Kontingent
 2. DM
 3. Klubstander
 4. Weekendtur
 5. Vinterarrangement
 6. Økonomi
 7. Hjemmesiden

Kontingent:

Alle var enige om at vi har en sund økonomi, hvorfor vi bibeholder kontingentet på DKK 300.

DM:

Vi forsøger at gennemføre DM som et reelt DM, som afholdt i 2013. Vi har fået henvendelse fra Ylva klubben om at holde DM sammen. Vi har takket nej, og vil  fastholde vores koncept omkring afholdelse af DM på en enkelt dag i forbindelse med FynCup’en. dvs 30. maj 2015.

For at gøre det mere attraktivt vælger vi at gøre tilmelding gratis, udgifter til stævnet og moleøl afholdes ligeledes af klubben

Aktion: Jens laver apatizer og indbydelse

Klubstander:

En X-332 Klubstander er blevet foreslået af flere medlemmer iløbet af året. Det blev diskuteret og besluttet at vi vil lade en klubstander erstatte vores kasketter. Klubstanderen vil blive givet til alle medlemmer uden beregning.

Aktion: Henning bestiller standere og fordeler

Weekendtur:

Vi diskuterede weekendturen og besluttede at gentage initiativet. Vi besluttede at klubben betaler havneleje, da vi ønsker at aktive medlemmer får gavn af kontingentet. Vi vil satse på at mødes i Juelsminde.

Aktion: Poul arrangerer invitation og tager kontakt til Juelsminde havn.

Vinterarrangement:

Gert foreslog at vi lavede en X-332’er stand i forbindelse med Fredericia bådmesse, den øvrige bestyrelse er bange for at det bliver for stort et arrangement. Man er reelt nød til at afsætte to weekender for bare at bemande standen. Istedet besluttede vi at lave et arrangement hos John Mast i Greve, for at tilgodese vore medlemmer på Sjælland, og for at få de sidste elementer af vores både belyst - riggen. Alternativt diskuteres en X-332 aften i evt Bogense med inviterede foredragsholdere og generalforsamling eller et besøg hos Palby.

Aktion: Jens tager kontakt til John Mast for at høre om de vil være værter. Evt uge 9

Økonomi:

Klubben har DKK 11400 indestående. Bestyrelsen besluttede at bruge pengene på de arrangementer vi afholder, dvs gratis DM og havneleje ifbm weekend turen.

Nordfyns bank har bedt om underskrifter og kopi af sygesikring og kørekort på bestyrelses medlemmer. Denne dokumentation blev leveret.

 

Jens Frisbæk Sørensen

Hasle, 2014.11.06

 

Bestyrelsesmøde i  X-332Klub, Århus 25. september 2013

Konstituering af bestyrelsen

Formand, Henning

Kasser, Gert

Sekretær, Jens

Bestyrelses medlem, Poul

Tidspunkt for general forsamling

I forbindelse med vinter arrangement

Vinterarrangement

Vi arrangerer et vinter arrangement hos Elvstrøm, med fokus på sejltrim og rundvisning i produktionen.

 

Aktion:

Gert laver aftale og tidspunkt med Elvstrøm. Vi satser på januar/februar – men udenfor uge 7.

Henning skaffer omtale i pressen ifbm arrangementet.

Økonomi (kontingent)

Der er indbetalt kontingent af alle medlemmer, på nær et medlem. Gert kontakter vedkommende for at høre om han fortsat vil være medlem.

 

Der er betalt for hjemme siden to år frem.

 

Kassebeholdningen er for nuværende DKK 7500.

 

Der har været udgifter ifbm udvikling af ny hjemmeside, hvilket beløber sig til DKK 1000, hvilket vil blive afhold af kassebeholdningen

 

Det indstilles til at kontingentet bibeholdes på DKK 300 p.a.

 

Vi overvejer hvordan vi kan bedst gøre brug af indestående i klubbens interesse. Der er enighed i bestyrelsen om at indestående skal bruges til at øge interessen for klubben samt medlemsantallet.

DM

Vi satser på samme arrangement som i 2013. Der afholdes DM i weekenden før FynCup (18 maj). Der satses stadig på 1 dags sejladser.

 

Aktion:

Jens arrangerer, forsøger samme at skaffe Kim Ågård som dommer igen

Hjemme siden

Ingen kommentarer, den nye hjemme side ser flot ud, vi afventer muligheden for selv at kunne uploade billeder og film klip

Tursejlads

Der er forslag omkring at alle X-332’ere tilmelder sig tursejler app’en, så vi kan følge hinanden på tursejlads.

 

Aktion:

Poul laver brugsvejledning og samler X-332’er koder på hjemmesiden.

 

Vi vil arrangere en grill aften i 2014. Vi satser på weekenden i uge 26 eller 27.

 

Aktion:

Poul og Jens

Indkomne forslag:

Standerflag (Henning) – vi afventer og bruger vores beholdning af kasketter til nye medlemmer.

Evt.:

Maile alle x-332 ejere omk. Medlemskab få mail liste fra DS

 

Aktion: Jens kontakter DS og får mail liste over alle X-332’er ejere.

 

X-332 folder, den genopfriskes og genoptrykkes og uddeles til vinterarrangementet til alle medlemmer, så de kan ophænges i alle klubber og uddeles til alle potentielle medlemmer.

 

Aktion:

Gert

 

Bestyrelsesmøde i X-332 klub onsdag den 28. november 2012 kl. 18:30 hos Gert Daugaard i Bramming.

Referat:

Bestyrelsesmøde X-332 Klubben Dato: 28/11-2012 Deltagere: Jens, Henning, Gert Thomas

Referent: Thomas


Dagsorden:

 1. Status fra formand
 2. Medlemsstatus
 3. Økonomi
 4. Kapsejlads
 5. Vinterarrangement
 6. Tursejlads
 7. Websiden
 8. Evt.

1. Status fra formand.

Formanden synes at det har været et godt år for klubben, med bl.a. det største tilmeldte felt for en enkelt bådtype til Fyn rundt, og at dette ganske givet er klubbens fortjeneste. Dertil er der kommet medlemmer i klubben fra både Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Ved Brandsø rundt havde vi også vores eget gode felt og en super tur med godt vejr. Formanden har taget kontakt til Bådnyt for at få lavet en opfølgningsartikel på klubbens udvikling.

2. Medlemsstatus

Der er nu medlemmer fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, og vi har haft en god medlemsfremgang. Vi skal huske at få medlemmer til at henvende sig til alle X-332 sejlere lokalt, og sejlere som de møder på deres vej, og de må gerne give potentielle medlemmer folderen omkring klubben. Vi skal blive ved med at få flere medlemmer til alles bedste.

3. Økonomi

Økonomien følger budgettet. Der har været udgifter til caps ifbm. Nye medlemmer, hvilket er positivt. Webside betales på årsbasis for at mindske omkostning.

4. Kapsejlads

Bestyrelsen anbefaler følgende kapsejladser i 2013: Palby Fyn Cup 31/5-2/6 2013 med start i Bogense Brandsø rundt primo september med start i Middelfart. Der plejer at være gratis havneplads i weekenden ifbm. Brandsø rundt Ifbm fyn rundt skal vi have alle X-332 både til at lægge sig ind i bunden af den gamle havn (kanalen), så vi kan lave et X-332 hyggehjørne. Alle skal huske X-332 caps, da det virkede rigtig godt, at så mange gik med X-332 caps sidste år. Det bliver der lagt mærke til. Der skal arranges DM for X-332 i Bogense weekenden før Fyn rundt. Det skal sejles som banesejladser om søndagen og måske også lørdag eftermiddag. Der er gratis havneplads ifbm fyn rundt, så efter DM kan vi lægge os ind i bunden af den gamle havn i vores X-332 hjørne. Henning tager kontakt til Bogense sejlklub for arrangement og Jens laver indbydelser.

5. Vinterarrangement

X-Yacths har sagt ja til at lave et vinterarrangement for medlemmer samt gaster ifbm. Deres åbent hus 2/2-2013. Her vil de præsentere tips, tricks og andet guf omkring X-332. Vi skal have både medlemmer og gaster med. Gert laver indbydelse med program i samarbejde med X-Yachts.

6. Tursejlads

Det er rigtig hyggeligt når vi mødes, og det skal vi gøre noget mere. Det er svært at lægge for meget beslag på for meget af kalenderen. Gert rundsender mailkæde med opfordring samt mailadresser på alle medlemmer, således at medlemmer selv kan komme med ”opråb” om mulige weekenddestinationer, og så kan medlemmer mødes der uformelt. Bestyrelsen enedes om at komme med et forslag til generalforsamlingen om, at der skal laves et ”familietræf” i 2014, hvor vi kan samles turmæssigt. Det behøver ikke være et bestyrelsesmedlem, der udpeger en havn, et tidspunkt, laver indbydelse, tager kontakt til havn og måske låner et klubhus/gril og står for koordination.

7. Websiden

Websiden fungerer generelt godt. Siden er godt besøgt, men det er vigtigt at medlemmer aktivt bruger siden: Medlemmer skal opfordres til at skrive indlæg, bruge køb og salg og lægge billeder, video mm. Ind. Det er nogle gode videoer, der er lagt ind på det seneste. Bestyrelsen besluttede at siden får et face-lift, når Gerts kontakt i 2013 får tid.

8. Evt.

Generalforsamling laves ifbm. Fyn rundt, da det nok er der, hvor vi kan samle flest. I en klub som vores er det en balancegang at få medlemmerne til at være aktive, samtidig med at det ikke bliver for meget. Det rette ambitionsniveau skal både bestyrelse og medlemmer være enige om og anerkende. Henning laver indbydelser til generalforsamling.

 

Referent Thomas Sørensen.

Bestyrelsesmøde X-332 klub søndag den 13. november 2011 kl. 15:00 hos Henning E. Nielsen Skåstrupvej 68, 5400 Bogense.

Mødedeltager: Henning E. Nielsen, Thomas Sørensen, Jens Frisbæk Sørensen, Gert Daugaard. 
Dagsorden:

 1. 1. Hvad gør vi for at få flere medlemmer
 2. 2. Økonomi (Gert)
 3. 3. Sponsorer/reklame - aftaler
 4. 4. Deltagelse i kapsejladser 2012
 5. 5. Evt.

1. Hvad gør vi for at få flere medlemmer

Vi blev hurtigt enige i, at for at kunne få det fulde udbytte af klubben, er først prioritet, at vi skal have søsat initiativer til at få flere medlemmer. Henning påtager sig at tage kontakt til sejlerblade som, Bådnyt, Sejler, minbaad m.v. Thomas vil tage initiativ til udarbejdelse af en klubreklame (klubfolder), som kan udskrives fra hjemmesiden til at have med ombord, til udlevering i havnene m.v. Gert tager kontakt til Websejler omkring adresseliste for X-332 både og sende den til Jens som så vil tage den videre kontakt.

2. Økonomisk (Gert)

Periodebalance blev udleveret hvoraf det fremgår at der er et overskud på kr. 1.800 før udgiften til vandrepokal. (Henning vil i øvrigt sørge for at Idefix v/Flemming vil få den udleveret.

3. Sponsorer/reklame - aftaler

Jens vil tage kontakt til Ullman Sails v/Lars Bo for en aftale. Henning vil ligeledes tage kontakt til div. Sponsorer. Thomas vil tage kontakt til Dan fra X-yacht for at få dem til at gøre noget for vores klub.

4. Deltagelse i kapsejladser 2012

Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne (eller alle X-332 både) til at deltage i følgende kapsejladser i år 2012:
Et forårsstævne som endnu ikke er planlagt. Bestyrelsen blev i en meget positiv diskussion enig i, at opfordre alle X-332 sejlere til, at være helt åben for, at dele sine erfaringer som hver enkelt har med smarte tip og tricks. Vi syntes det giv liv og sammenhold og så må det bare være det bedste hold som vinder. Vores båd er jo mange gange rigget forskellige og derfor sejler vi efter DH mål. Vi var endog inde på at hvis evt. en båd fra jylland ikke kunne samle gaster nok selv til f.eks. Goldcup i København, så kunne vi måske stykke gaster sammen fra andre X-332èr for at få en båd med.

5. Evt.

Bestyrelsen blev enig om at hjemmesiden også skal udbygges med erfaringer med  Indput til hjemmesiden omkring ny faneblad med Tip & Tricks vil blive tilsendt Gert fra Jens og Thomas.