Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i X-332 klubben. 

                         Onsdag den 24. marts. Kl. 19:30.

Pga. nuværende regler om forsamling afholdes mødet via Zoom. Hvis du ikke allerede har fået et link så kontakt undertegnede.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, genvalg kan finde sted.

7. Valg af revisorer og en suppleant.

8. Eventuelt.

 

Forslag til ændring af vedtægter, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal følges af en motivering, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Kim Henriksen

Hold øje med hjemmesiden, da vi vil orienterer løbende om vores aktiviteter også her i vintermånederne.

Husk: Der er Virtuel Regatta aftensejlads for klubben medlemmer hver onsdag. Kontakt Kim for nærmere information.