Besøg hos Palby Marine 2016

DSC07157
Sidst ændret: 03/12-17

X-332 klub`s  general forsamling og vinterarrangement hos Palby-Marine 05.03.2016. 

Klokken er 10 og vores formand Henning Nielsen byder velkommen til medlemmer og deres gaster. Vi er ikke så mange (ca. 18 ) men håber alligevel vi får en god dag her hos Palby Marine. Tak til Niels her fra Palby-Marine for udlån af lokaler og vi vil straks gå over til generalforsamlingen.

General forsamling for X-332 klub

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg a 4 bestyrelses medlemmer
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Vi skal have valgt en dirigent. Henrik Frederiksen (Ripasso) blev foreslået og valgt.

Henrik takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

For et år siden blev vores vinterarrangement afholdt hos John Mast. Et godt arrangement,

hvor vi fik gennemgået trim, mastesætning o.s.v. – godt at høre andres meninger. Vi måtte

så desværre aflyse vores planlagte DM og lod det så afvikle ved deltagelsen af Palbycup weekenden efter og her var der 11 både som deltog. Det blev en hård tur, hvor de fleste både lagde sig ned i Lillebælt – det regnede men i Storebælt var op til 20 stk. og så gik der bare derudaf.

 

Det planlagte sociale weekend-arrangement i august i Juelsminde, blev også aflyst da det viste sig at kun bestyrelsen ville kunne deltage. Bestyrelsen har så nu for 2016 vedtaget, at vi afholder vores DM i det fælles Super DM i Juelsminde den 19.-20. august 2016, som afholdes af Juelsminde sejlklu. Super DM 2016 bliver en distancesejlads over 2 dage på en trekant bane. Der vil være underholdning med Tørfisk, startgebyret er incl. moleøl, pølser teltleje m.v. Hertil er der gratis liggepladser fra 14.—27.08.16. Håber rigtig mange vil bakke op om dette super DM. Spørgsmål fra Henrik om der kunne være flere baner, men det er ikke muligt.

3. Årsregnskab

Gert aflagde årsregnskab. Med udgiften til klubstander, blev der alligevel et pænt overskud på kr. 3.145,00 og klubbens egenkapital udgjorde ultimo 2015 kr.  15.360,23. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

 1. Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at klubben kunne betale 50% af deltagergebyret til Super DM 2016, altså kr. 500 pr. båd i håb om at det vil fremme at der kommer mange deltager fra vores klub.

Gert oplyste at der var indkomne mails, som anfægtede at give tilskud til deltagergebyret og mente at det måtte hver båd selv klarer. Der er også indkomne mails som syntes det var en god idet.

Der er delte meninger på generalforsamlingen. Nogen spurgte til vedtægterne om hvad vi måtte bruge penge på til den slags. Nogen syntes at når vi om vinteren nemt kunne kører til generalforsamlingen, ville det være et godt sted at bruge lidt midler hvor mange flere kunne deltage i. Det blev drøftet om social tiltag med børn kunne være en mulighed. Der kom ligeledes forslag om, at klubben kunne købe ind til grillmad og øl, og vand til alle medlemmer hvis de f.eks. kom kørende til super DM 2016 i Juelsminde for at se og være med til det socialt og evt. udvide det lidt.

Med alle de forskellige forslag der kom frem til videre bearbejdelse af bestyrelsen meddelte Henning Nielsen, at bestyrelsen så trækker bestyrelsens forslag om tilskud til deltagergebyret tilbage.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog en uændret kontingent på DKK 300 pr år. Forslaget blev godkendt.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen stillede op til genvalg. Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse blev genvalgt. Bestyrelsen er således:

 

Formand, Henning

Kasserer, Gert

Sekretær, Jens

Bestyrelsesmedlem, Poul

7. Valg af revisor og suppleant

Flemming Heiberg blev foreslået og valgt som revisor. Henrik blev valgt som suppleant.

8. Evt

Der var lagt op til en generel diskussion om hvad vi kunne foretage os at tiltag for at gøre klubben mere aktiv.

 

 • Der blev foreslået en fælles bustur til bådudstilling i Hamborg og evt. gf. i forbindelse hermed.
 • Der blev foreslået, at afholde gf. næste gang ved Fredericia bådmesse.

 

 • Standerflag utydelige, så forslag om en forbedret udgave– mere markant – gennemfarvet – rektangulært.

 

 • Forslag om evt. at gives tilskud til lokale X-332 træf uden for midt området omkring Juelsminde og lign. Sjælland Rundt, Sønderborg, ja alle steder hvor flere X-332 ville kunne samles ville være mulighederne.
 • Henrik afsluttede herefter generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen overtog Niels Kinch fra Palby Marine scenen og viste os rundt på det store lager. Fortalte om deres hurtige ekspedition af indgående ordre og samarbejde med selv de mindste marinebutikker i Danmark, som de mente stadig havde deres berettigelse med råd og vejledning ude i landet. Vi afsluttede med snak i udstillingen hvor der var en bar med fadøl til fri afbenyttelse. Herefter gik vi tilbage til mødelokalet hvor klubben var vært for pizzaer, øl og vand. Næste punkt på dagsordenen var et foredrag med Mads Christensen fra One-sailes. Mads Christensen var godt forberedt med powerpoint præsentation af X-332 sejl og trim. Mads

fortalte om en helt ny sejltype fra italienske, hvor sejlet blev ”bagt” ved 140 grader, således at sejlet ikke fremstår uden de sædvanlige luftlommer som andre sejl har, med påsvejsning af beskyttelsesfilm (tafta) på en eller begge sider for at kunne forlænge sejlets levetid. Sejlet fra One-sails er dog lidt dyre at fremstille. Alt i alt et meget spændende foredrag og Henning takkede Mads Christensen og overrakte et par fl. Vin som tak. 

Henning takkede ligeledes Mads Kinch fra Palby Marine for at ville afsætte dagen til vores lille klub og også her var der et par fl. Vin som tak for hjælpen. 

Dagen blev afsluttet ca. kl. 15 med fremvisning af et flot X-332 sejl fra One.sails 

Gert Daugaard

Bramming, 06.03.2016