Besøg hos Elvstrøm sails år 2014

PICT3
Sidst ændret: 03/12-17

X-332 klubben's besøg hos Elvstrøm Sails 22/2 -2014

Der var god tilslutning til arrangementet, ca 50 X-332 ejere og gaster mødte op fra hele landet hos Elvstrøm lørdag d. 22 februar, hvor vi blev modtaget af William Friis-Møller. Efter en kort velkomst og introduktion blev flokken delt i 3 grupper og der var rundvisning i produktionen i Åbenrå. 
Første stop var afdelingen for traditionelle Cross-Cut og Radial syede sejl samt spilere. Det var enorm spændende at se hvordan ruller af dug bliver transformeret til sejl og det håndværk det indebærer. William havde sagt at aktiviteterne der var igang på loftet ikke var pga af vores besøg, men generel travlhed - det gjorde dog ikke besøget mindre interessant at se et aktivt sejlloft. 
Efter et fint besøg i denne del af produktionen gik vi videre til Elvstrøms afdeling for laminerede sejl, hos Elvstrøm, EPEX! Vi var grundig instrueret i hvilke nødstop vi ikke skulle aktivere og at vi var velkomne til at fotografere, blot ikke detaljerne omkring stringer hovedet... Som I den anden produktion var der her aktivitet og der var gang i produktionen af et carbon/teknora sejl. Hvad der stod tydeligst for mange af os efter besøget var at vi sjælden har hørt sønderjyder tale så positivt om deres eget produkt!  Der var en fantastisk stolthed omkring deres laminerede sejl, meldingen var tydelig - ingen andre kan lave det vi kan med hensyn til kvalitet omkring delaminering. Elvstrøms produktion foregår på et stort bord med vacuum, og med en perforeret film som underlag, hvorved al luft fjernes inden de enkelte pre-peg materialer bages sammen til et lamineret produkt. Efter besøget var vi flere der diskuterede hvor overbevisende demonstrationerne var og hvor godt konceptet er. Hatten af for Elvstrøm, mange fik lyst til at købe dansk producerede sejl! 
Efter en god frokost var sidste punkt på programmet et indlæg omkring sejlføring og trim af X-332en ved William Friis-Møller. Et indlæg der kom langt omkring mht trim. Hvad der stod tilbage efter Williams indlæg var en inspiration til at prøve endnu flere græser af. Vores båd har masser af potentiale og dækker som få både racing og crusing på bedste vis. 
X-332 bestyrelsen vil gerne takke Elvstrøm Sails for at åbne deres produktion op for os, for en fantastisk inspirerende dag, og for en yderst åben snak omkring sejl og ikke mindst - for at dag der fik os alle til at længes endnu mere efter at komme tilbage på vandet. 
På bestyrelsens vegne, 
Jens Frisbæk Sørensen, X-332 FrisbæX.